Regelmatig bewegen of sporten is goed voor je. Het maakt je blij, het geeft je zelfvertrouwen en het houdt je fit. Hoe is dat voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking? In feite niet anders. Ook voor hen geldt: elke vorm van bewegen telt en heeft een positief effect op de fysieke en mentale gezondheid.

Voldoende sporten of bewegen gaat niet altijd vanzelf. Mensen met een beperking ervaren soms belemmeringen bij sport of bewegen. Persoonlijke drempels zoals angst, pijnklachten, beperkte financiรซle middelen of een gebrek aan kennis over de mogelijkheden. Of omgevingsfactoren zoals accommodaties die onvoldoende zijn aangepast, ingewikkelde vervoersopties, het onderbreken van deskundig en enthousiast kader of passend aanbod of dure benodigde sporthulpmiddelen.

Daarbij is ook de vraag: welke rol en verantwoordelijkheid heeft de gemeente? Hoe kun je als gemeente mensen met een beperking stimuleren om te bewegen? Hoe kun je hen faciliteren bij sport en bewegen? Hoe adviseren en ondersteunen professionals gemeenten en verenigingen? En wat levert investeren in sport en bewegen op, voor sporters zelf en voor de maatschappij? In deze White paper lees je hier meer over. Klik voor de White paperย hier .