Behoefteonderzoek sportaanbod Limburg 

Vanuit de Iedereen kan sporten regio’s, voeren wij een onderzoek uit bij mensen die leven met een motorische/lichamelijke beperking. Middels dit onderzoek brengen wij in kaart of het huidige sportaanbod past bij uw wensen en behoeften en of wij hierin nog iets voor u kunnen betekenen. Wij werken er hard aan om het sport en beweegklimaat voor u te verbeteren en u op een zo goed mogelijke manier te kunnen ondersteunen. Woont u in de Provincie Limburg en heeft u te maken met een motorische/lichamelijke beperking dan zou het ons erg helpen als u deze vragenlijst uiterlijk dinsdag 9 mei zou willen invullen, het kost maar 5 minuten van uw tijd. Mocht u nog mensen kennen uit de doelgroep, dan zouden wij het erg op prijs stellen als u deze vragenlijst zou willen doorsturen. 

De vragenlijst is te openen via deze link: https://forms.gle/RkiPFRRGCdZ75k9V6

Alvast bedankt voor het invullen!