Aanschaf sporthulpmiddelen

Waar kun je terecht?

Als je een sporthulpmiddel (bijvoorbeeld een sportrolstoel, een handbike of een beenprothese) wilt aanschaffen, kan dit in eerste instantie bij je gemeente of zorgverzekeraar. In de Handreiking Sporthulpmiddelen 2022 van Kenniscentrum Sport & Bewegen staat beschreven waar je, over het algemeen, terecht kunt:

  • Lichaamsgebonden (sport)hulpmiddelen: bij de Zorgverzekeringswet

  • Overige sporthulpmiddelen zoals sportrolstoel of handbike: bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

  • Handbike of aangepaste fiets (niet specifiek om mee te sporten): bij de Wet Langdurige Zorg

In dezelfde handreiking is te lezen dat in de praktijk blijkt dat veel aanvragen door de WMO worden afgewezen en dat zorgverzekeraars vrijwel alle aanvragen afwijzen. Toch adviseren we je eerst bij je zorgverzekering of je gemeente een aanvraag in te dienen.

Mijn aanvraag is afgewezen. Wat nu?

Mocht je aanvraag worden afgewezen dan zijn er een aantal opties:

  • Je start een crowdfundingsactie, bijvoorbeeld op Uniek Sporten. Hier maak je een actiepagina aan, die je kan verspreiden binnen je netwerk, zodat je donaties kunt binnen halen. Wanneer je een crowdfunding start, krijg je al 40% van het bedrag dat je nodig hebt, met een maximum van € 5.000,-. Dit betekend dat je nog maar 60% van je streefbedrag hoeft binnen te halen met donaties.
  • Je kunt een aanvraag indienen bij Uniek Sporten. Dit kan alleen als je aanvragen bij andere organisaties zijn afgewezen of als de bijdrage onvoldoende is om jouw sporthulpmiddel te financieren. Uniek Sporten financiert dan 85% van het bedrag dat nog nodig is. Je dient zelf de overige 15% te betalen, met een max van €250,-.

Opties om een tweedehands sporthulpmiddel aan te schaffen

  • Handbiken.nl: hier vind je vraag en aanbod m.b.t. tweedehands handbikes.

Uniek Sporten

Is jouw aanvraag voor een sporthulpmiddel afgewezen door de zorgverzekering, het UWV of je gemeente? Dien dan een aanvraag in bij Uniek Sporten!

Heb je nog aanvullende vragen of kom je ergens niet uit?
Neem dan contact met ons op!