Laden Evenementen

Dance Battle 8 juni

Verschillende speciaal onderwijsscholen (SBO, SO en VSO) uit de regio Westelijke-Mijnstreek en Parkstad doen mee aan de dance battle. Per school mag er één SO of SBO groep mee doen en één VSO groep. Deze groep(en) krijgen in de periode maart tot en met mei, een 10-weekse lessenreeks. Deze lessen worden gegeven door professionele dansdocenten uit de regio. Op 8 juni zal de eindshow zijn, iedere groep mag hun dans showen op het podium. Plezier hierbij is belangrijker dan winnen. Er zijn drie prijzen te winnen op de gebieden; originaliteit, uitstraling en choreografie. De einddans is in de Brikke Oave (Lindeplein 7, 6444 AT Brunssum). Iedereen is welkom om te komen kijken!

Voorlopig tijdsschema:

10:30 Binnenkomst Iedereen neemt plaats
10:45 Openingswoord Welkom heten, Jury voorstellen, Programma van de dag doornemen
10:55 Dansgroep 1  Tijdsduur; max 5 minuten. Wisseltijd; 3 minuten
11:03 Dansgroep 2 Tijdsduur; max 5 minuten. Wisseltijd; 3 minuten
11.11 Dansgroep 3 Tijdsduur; max 5 minuten. Wisseltijd; 3 minuten
 
11.19 Optreden Muziek Tijdsduur; max 5 minuten. Wisseltijd; 3 minuten
11.27 Dansgroep 4 Tijdsduur; max 5 minuten. Wisseltijd; 3 minuten
11.35

12.00
Lunch Dansers en begeleiders kunnen aangeboden lunch opeten- publiek zorgt voor eigen lunch
12.02 Dansgroep 5 Tijdsduur; max 5 minuten. Wisseltijd; 3 minuten
12.10 Dansgroep 6 Tijdsduur; max 5 minuten. Wisseltijd; 3 minuten
12.18 Dansgroep 7 Tijdsduur; max 5 minuten. Wisseltijd; 3 minuten
12.26 Dansgroep 8 Tijdsduur; max 5 minuten. Wisseltijd; 3 minuten
12:34 Dansgroep 9 Tijdsduur; max 5 minuten. Wisseltijd; 3 minuten
13:42 Dansgroep 10 Tijdsduur; max 5 minuten. Wisseltijd; 3 minuten
13:50 Prijsuitreiking Groepen 4 t/m 10 krijgen medailles. Nummer 3 wordt omgeroepen, krijgen medailles en beker, wacht op het podium.
Nummer 2 wordt omgeroepen, krijgen medailles en beker, wacht op het podium.
Nummer 1 wordt omgeroepen, krijgt medailles en beker, verlaten met alle groepen het podium.
13:50 Bedankwoord  
14:00 Einde Dance Battle 2023 Als groepen willen, mogen ze nog een groepsfoto maken (eventueel met de dansdocent) op het podium, Na de dansshow

Het doel van IKS met de Dance Battle:

–            Het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl voor kinderen op het SO/VSO, praktijkonderwijs en zorginstellingen door middel van tussentijdse school dansactiviteiten te organiseren .

–            Kansen creëren voor kinderen op het SO/VSO, praktijkonderwijs en zorginstellingen om ook deel te kunnen nemen aan naschoolse of schoolse beweegactiviteiten.

–            Kinderen op het SO/VSO, praktijkonderwijs en zorginstellingen met gedragsproblematieken coöperatieve naschoolse of tussentijdse dansactiviteiten aanbieden met als doel jeugdigen beter te laten samenwerken.

–            Kinderen op het SO/VSO, praktijkonderwijs en zorginstellingen met een lager niveau een danschorografie op maat aan bieden met als doel positieve gedragsverandering.

–            Kinderen op het VSO en praktijkonderwijs en zorginstellingen met emotionele belemmeringen die door dans en beweging beter met hun emoties leren omgaan.

–            Behoeftegerichte uitbreiding van het aantal structurele sportaanbieders met specifiek aanbod voor doelgroep kinderen op het VSO en praktijkonderwijs.

–            Kinderen op het SO/VSO, praktijkonderwijs en zorginstellingen enthousiasmeren voor het dansen om vanuit de project ze te begeleiden naar een structureel sportaanbod.